rodzaje salmonelli

Rodzaje salmonelli

Rodzaje salmonelli Bakterie salmonelli dzielą się na wiele gatunków i podgatunków, które odpowiedzialne są za wywoływanie różnych chorób, takich jak zatrucia pokarmowe, sepsa oraz dur brzuszny. Salmonella typhi Ten typ…

Read more »